VOLKODAV, IVAN ALEKSEEVICh, ОАО «Атомэнергопроект», Санкт-Петербург

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles PROBIVANIE STROITEL'NYKh KONSTRUKTsIYRAZRUShAYuShchIMSYa LETYaShchIM TELOM Abstract PDF
(Rus)